Aanmelden voor uw registratie

Als u ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente kunt u inloggen met DigiD. U kunt met DigiD steeds meer overheidszaken via internet regelen, waaronder uw registratie voor het diergeneeskunderegister.

U logt in via de website van DigiD. Na het inloggen komt u automatisch terug op deze site. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben.


DigiD aanvragen

Wat is DigiD?

DigiD
Diergeneeskunderegister